Continu Verbeteren? Hoe Coimbee u helpt wél succesvol te zijn én te blijven.

U bent de drijvende kracht achter Continu Verbeteren, iedere dag weer. Maar u kunt dit natuurlijk niet alleen. Continu Verbeteren kan alleen blijvend succesvol zijn als u samenwerkt met collega’s, medewerkers, klanten en ketenpartners.
Maar juist daardoor is deze aanpak, naast inspirerend, ook kwetsbaar. In de literatuur is sprake van een succespercentage van slechts 15%!  In 85% van de gevallen wordt het traject dus vroegtijdig gestaakt!
Coimbee-effect Shingo

Faal-factoren en hoe u deze kunt voorkomen en wegnemen.

Bijna ieder traject start met goede moed en quick wins door het plukken van laaghangend fruit. Maar zodra we hoger moeten reiken, dan wordt het lastig. Wat zijn nu de belangrijkste faalfactoren?

1) De resultaten van de verbeterinitiatieven laten lang(er) op zich wachten.

Na de quick wins met het laaghangend fruit is er grote winst te behalen op verbeter-initiatieven die een wat langere adem vergen. Maar die moeten concurreren met de operationele problemen die nú uw aandacht vragen. Het feit, dat het succes van deze verbeter-initiatieven langer op zich laat wachten, terwijl de problemen van vandaag direct voelbaar zijn, maakt het doorzetten met Continu Verbeteren vaak lastig.

2) De complexiteit en samenhang van de verbeterinitiatieven neemt toe. 

Waar de eerste initiatieven vaak, qua investering en aanpak, relatief eenvoudig waren en binnen één groep of afdeling konden worden aangepakt, wordt er daarna steeds meer een beroep gedaan op samenwerking met andere partijen. Dat kan samenwerking met andere groepen of afdelingen zijn, en soms zelfs met andere bedrijven of organisaties. Dit is nodig om de juiste kennis en ervaring aan te boren om tot een goede aanpak te komen, of doordat de aanpak en implementatie meerdere organisatieonderdelen raakt.

3) Overhead van Continu Verbeteren

De laatste factor die zand in de raderen van Continu Verbeteren strooit is de, vaak onderschatte, overhead die dergelijke trajecten vraagt. De initiatieven moeten namelijk worden vastgelegd en beoordeeld; en de informatie over de status en voortgang moet continu met alle stakeholders worden gedeeld. Dit betekent meestal dat er vele Excel sheets moeten worden gemaakt en ge-update, waaruit dan weer, wekelijks of maandelijks, managementrapportages moeten worden gedestilleerd. Dit ontaardt al snel in ‘gejongleer’ met informatie, die steeds meer inspanning kost om volledig en tijdig te realiseren en te verspreiden. Meestal loopt u al snel achter de feiten aan.

Coimbee-toolbox 

Omdat u weet dat de markt, ondanks het succespercentage van slechts 15%, dwingt tot Continu Verbeteren, wilt u er toch mee aan de slag. Maar dat moet dan liefst wel leiden tot blijvend succes. U levert het doorzettingsvermogen, de aandacht op MT-niveau en het leiderschap, maar zou het niet mooi zijn als er dan een tool was die u op de juiste wijze ondersteunt om de eerder genoemde faalfactoren te minimaliseren. De Coimbee-toolbox is die tool.

De Coimbee toolbox

Dóór veranderaars, vóór veranderaars
Coimbee is een tool die is ontwikkeld door veranderaars, die al vele jaren bezig zijn in het begeleiden en aansturen van continu verbetertrajecten, voor veranderaars die bezig zijn met blijvend Continu Verbeteren. Coimbee heeft de volgende kenmerken:

  1. Eenvoudig vastleggen Het maakt het mogelijk om eenvoudig, maar wel eenduidig en gestructureerd, verbeterinitiatieven vast te laten leggen door de werknemers zelf. Afhankelijk van de status van het initiatief, kan de informatie worden verrijkt {probleem, suggestie, mijlpalen, (tussen-) deliverables, opbrengst, betrokkenen, timing, etc.}. Doordat de medewerkers de initiatieven zelf kunnen vastleggen, worden ze meer geprikkeld om tot verbeterideeën te komen en worden ze ‘eigenaar’ van hun eigen initiatieven.
  2. Overzichtelijk dashboard Het heeft een dashboard wat deels door u zelf aan te passen is naar de karakteristieken en PI’s van uw organisatie. Het geeft real time-informatie over de te nog starten, de lopende en de geslaagde verbeterinitiatieven en hun samenhang. Met één druk op de knop is die informatie voor alle of voor specifieke stakeholders zichtbaar te maken.
  3. Extra aandacht of rolmodel Het geeft informatie over welke initiatieven en/of medewerkers extra aandacht nodig hebben en welke initiatieven of medewerkers als inspirerend rolmodel kunnen gelden voor andere initiatieven.
  4. Best practices/templates Het bevat best practices/templates om te komen tot een goed verbeterinitiatief. Het geeft aan hoe dit op een gestructureerde wijze vast te leggen is. Denk daarbij aan een A3-rapportage, ondersteuning bij de uitvoering van de PDCA-cirkel, maar ook de centrale vastlegging van lessons-learned, waardoor veel kennis verzameld wordt.
  5. Toegankelijk en up-to-date De informatie in de Coimbee Toolbox is voor iedereen toegankelijk en altijd up-to-date. Dit draagt bij aan de cultuur van continu verbeteren.
  6. Eenvoudige koppeling In de Coimbee Toolbox kunt eenvoudig de koppeling maken met strategische initiatieven en verbetersuggesties. Sturing hierop is zeer eenvoudig.

Het Coimbee effect

Door een consequente toepassing van de Coimbee tool kunt u de faalfactoren minimaliseren. Wij noemen dit het Coimbee effect.

1) Als de resultaten van de verbeterinitiatieven laten langer op zich laten wachten.

Doordat het mogelijk is om tussen-deliverables en mijlpalen eenvoudig, per verbeterinitiatief, vast te leggen en te monitoren, kunnen langer durende initiatieven in stukjes worden opgedeeld. Daardoor worden ze inzichtelijker en kunnen al op kortere termijn successen worden gerealiseerd en …gevierd. Door aantoonbare successen op tussenresultaten te vieren blijft er vertrouwen op een succesvol resultaat van het complete initiatief.

2) De samenhang – ook bij complexe trajecten- van de verbeterinitiatieven neemt toe.

De tussen-deliverables helpen ook de complexe trajecten. Door deze in stukjes op te knippen neemt het overzicht toe. Door het real time inzichtelijk maken van alle informatie, voor alle stakeholders, wordt het eenvoudiger af te stemmen en kan er op tijd actie worden genomen.

3) Overhead van Continu Verbeteren makkelijker managen.

En last but not least wordt het veel makkelijker de benodigde overhead van de, vaak omvangrijke, verbetertrajecten te managen. De Coimbee tool maakt de Excel spreadsheets compleet overbodig. De verbeterinitiatieven en bijbehorende status kunnen door de medewerker zelf worden vastgelegd. De gerelateerde management informatie wordt met behulp van een dashboard in real time zichtbaar, zonder extra inspanningen.

Is uw organisatie rijp voor Continu Verbeteren?

De Coimbee toolbox is web-based, laagdrempelig en krachtig. Hij kan uw organisatie helpen om succesvol te zijn met Continu Verbeteren. Maar is uw organisatie gereed voor het Coimbee effect?

Vul eenvoudig acht vragen in en u krijgt direct te zien of uw organisatie gereed is voor het Coimbee effect!

Illustratie commentaar van teamleider in gebruik van programma

Resultaten Continu Verbeteren met de COIMBEE Toolbox

Het aantal bedrijven, dat de COIMBEE Toolbox gebruikt is groeiend. Ook het aantal verbeteringen wat elk van die bedrijven vastlegt en oppakt is groeiend, zoals de afbeelding laat zien.

continu verbeteren resultaten COIMBEE

Wil je meer weten over Verbeteren, Lean of Betrokken medewerkers?

Doe dan mee aan ons komende webinar of boek een inspirerende online demo.