Coimbee vs Trello

Overzicht geeft rust en duidelijkheid. Je wil daarom weten welke taken jij hebt te doen, wat de voortgang van een project is, wat de planning is en je wil weten wat je collega’s in jouw team moeten doen.

Een whiteboard, flipover en Excel zijn prima oplossingen om overzicht te krijgen, maar in deze digitale tijd kan dit eenvoudiger, sneller en meer transparant.

Er bestaan naast Coimbee tal van digitale oplossingen. Trello is bijvoorbeeld een handige oplossing om inzicht in taken en activiteiten te krijgen. Hieronder beschrijven we hoe Trello zich verhoudt tot de Coimbee Verbeter Toolbox.

We sluiten hierbij af met een handig overzicht waarmee je snel Trello en Coimbee met elkaar kan vergelijken.

Trello

De kern van Trello is al sinds de oorsprong in 2011 hun variant van een Kanban-bord, het Trello board (zie afbeelding). Op dit bord hangt voor elke taak of activiteit een kaartje, het zogenaamde trello card. De ordening van deze kaartjes is van links naar rechts, het proces dat die kaartjes moeten doorlopen. De simpelste vorm is, to do, doing, done. Je kunt elke Trello Card verschuiven naar de passende kolom op het kanban bord, afhankelijk van de status van een taak en de voortgang van een project. Dit werkt hetzelfde als het Coimbee bord.

Trello is visueel zeer sterk en ook heel eenvoudig snel toe te passen. Daarnaast is Trello in de basis gratis naast twee versies van de betaalde Trello.

Het kanban bord is in principe niet voor jezelf (dat kan wel) maar is bedoeld om samen met je collega’s te gebruiken. Je kunt dus bijvoorbeeld als een product owner collega’s of andere betrokken personen uitnodigen. En je kunt aan meerdere borden deelnemen.

Aan de kaartjes op het Trello board kan informatie toegevoegd worden, zoals taakbeschrijving, einddatum, een label, een voortgangscontrolelijst, bijlagen, een checklist etc.

coimbee vs trello

De betaalde Trello heeft aanvullende functionaliteiten, zoals Trello Powerups . Bijvoorbeeld een Calendar PowerUp, waarmee je kaartjes met vervaldatums in een kalender kunt bekijken. Trello heeft geen taakafhankelijkheid functionaliteit.

De kaartjes hebben ook een opmerkingenfunctie. Als je iets wilt bespreken wat verband houdt met de desbetreffende taak, kun je dit via die kaart doen.

Trello biedt je ook de volledige controle over wie je bord kan zien en maakt gebruik vaneen SSL/HTTPS-verbinding.

Trello heeft daarnaast een notificatiesysteem dat je op de hoogte houdt door je meldingen te sturen in de app, via e-mail, via browser en via mobiel.

Trello heeft drie abonnementen:

coimbee vs trello prijs
  • Dit is het meest basic plan. Trello belooft dat het voor altijd gratis zal blijven.
  • Business Class. Dit is een maandelijks abonnement en kost $9,99 per gebruiker.
  • Dit is een abonnement dat begint bij $20,83 per gebruiker per maand, maar de prijs is afhankelijk van het aantal ‘seats’ dat je nodig hebt. Voor grote teams kost het minder per gebruiker.

Alle drie de abonnementen bieden onbeperkt borden, onbeperkt lijsten en onbeperkt kaartjes. Als het gaat om de meer geavanceerde functies, zoals automatisering en power-ups, is het gratis abonnement echter vrij beperkt.

Het gratis abonnement biedt niet veel op het gebied van beveiliging. Als je geavanceerde beheerdersmachtigingen wilt instellen, uitnodigingen wil verzenden die gelimiteerd zijn tot een bepaald domein, of leden wilt deactiveren, moet je upgraden naar de betaalde Trello Business Class of Enterprise.

Nadeel van Trello is dat elk team op zijn eigen manier een bord kan inrichten en er dus geen standaard is. Een teamlid dat naar een ander team gaat zal dus even moeten wennen aan het nieuwe bord met aangepaste velden. Ook voor mensen die Microsoft Teams en de Microsoft planner gewend zijn is de aanpak met de vele varianten van het Trello board soms even wennen.

Dit gebrek aan uniformiteit is ook lastig voor een manager die meerdere teams onder zijn verantwoording heeft, omdat elk bord er door de aangepaste velden anders uitziet. De rapportagemogelijkheden vanuit Trello zijn daarom zeer beperkt. Een overzicht voor een manager met relevante informatie vanuit meerdere teamborden is niet mogelijk (technisch niet, maar ook niet omdat er geen uniformiteit is).

Conclusie: Trello is een eenvoudige digitale oplossing en daardoor snel te leren. Prima om mee te starten, maar na verloop van tijd ontstaat er al snel de behoefte aan meer functionaliteit dan aanwezig is in de gratis versie.

Met dank aan https://kinsta.com/nl/blog/trello-vs-asana/

Coimbee verbeter toolbox

Coimbee is een oplossing om verbeter-ideeën vast te leggen, te selecteren en succesvol te realiseren.  Daar waar je Trello kan je gebruiken voor meerdere doeleinden zoals het plannen van je vakantie, een boodschappenlijst, of de bouw van een nieuwe website, is Coimbee specifiek gericht is op het succesvol realiseren van verbeter-ideeën.

Zowel Coimbee als Trello bieden een handig Kanban bord. Hier heeft elk team in  één oogopslag zicht op de verbeteringen die zijn ingediend en in welke fase die zich bevinden. De kaarten kunnen eenvoudig verschoven worden. Duidelijk is wie product owner is voor een Coimbee of Trello Card en wanneer de taak gereed moet zijn. Elke kaart is een verbeter-suggestie waar één of meerdere medewerkers aan werken. Per kaart kunnen er acties worden vastgelegd en de gerelateerde kosten, baten en  resultaten.

Kanban bord voorbeeld

De Trello oplossing is in feite alleen een Kanban bord, de Coimbee oplossing gaat veel verder.

Coimbee biedt ook de mogelijkheid om afgeronde verbeteringen extra onder de aandacht te brengen door ze als Succes te betitelen, dit werkt extra motiverend voor medewerkers.

Collega’s, ook in grote teams,  kunnen elke verbetersuggesties (dus ook die uit andere teams) voorzien van een Like, of ze kunnen commentaar geven.

Doordat er start- en einddata worden vastgelegd, zijn  er twee planningen in de vorm van een Gantt-chart (net als Microsoft teams en Microsoft planner) beschikbaar; een planning van alle verbeteringen en een planning van alle acties per verbetering.

Met Coimbee kunnen eenvoudig reacties van klanten worden vastgelegd, zodat medewerkers nog beter begrijpen wat de klant verwacht en belangrijk vindt.

Via Coimbee wordt de dagstart (‘daily huddle’ of ‘stand-up’) visueel ondersteund.

Gebaseerd op de wetenschappelijk bewezen PDCA (Plan-Do-Check-Act), ondersteunt Coimbee het team om verbeteringen succesvol te realiseren. Onderzoek laat zien dat 85% het er volledig mee eens is dat hun organisaties slecht waren in de probleemdiagnose. Coimbee zorgt met de PDCA –checklist voor meer succesvolle verbeteringen.

Via mail wordt wekelijks een update gedaan naar alle medewerkers. In de Coimbee toolbox zit ook een Nieuws-functie. En na verloop van tijd is het een kennis-databank doordat de gegevens (verbeteringen, lessons learned en hints & tips) centraal zijn vastgelegd en voor iedereen toegankelijk zijn. Vraag voor meer informatie ons gratis ebook aan.

Verder kunnen verbeteren gekoppeld worden aan door de klant te bepalen Strategische Initiatieven, zodat duidelijk is welke strategische initiatieven bij de medewerkers voldoende aandacht krijgen.

Een verbetering kan aan, zelf te bepalen, “herkomsten” gekoppeld worden. Veel gebruikte herkomsten zijn bijvoorbeeld: klant, leverancier, medewerker, audit, RIE, Arbo etc

Zie voorbeelden van een standaard rapportages uit Coimbee.

resultaten coimbee

Samenvatting Trello vs Coimbee

# Aspect Trello Coimbee
1 Doel Meer gedaan krijgen (productiviteit) Succesvol verbeteren makkelijker maken
2 Doelgroep Medewerkers, teamleider Medewerkers, teamleider, manager, COO
3 Prijs https://trello.com/nl/pricing https://coimbee.com/nl/wat-kost-coimbee/
4 Support Helpdesk Helpdesk
5 Functionaliteit
ideeën vastleggen Ja Ja
ideeën status wijzigen Ja Ja
commentaar Ja Ja
acties Ja Ja
succes delen Nee Ja
Gantt-chart Nee Ja
Kosten / baten rapporten Nee Ja
Lessons learned Nee Ja
Hints en tips Nee Ja
PDCA checklist Nee Ja
Nieuws functie Nee Ja
Kennis databank Nee Ja
Herkomst analyse Nee Ja
Koppeling strategische initiatieven Nee Ja
Klanten feedback Nee Ja
– Moodindicator nee ja
Continu verbeteren volwassenheidsmodel

Teamoverstijgende samenwerking

Eenvoudige verbeteringen kunnen teams in de regel zelfstandig oppakken. Iets lastigere verbeteringen moeten veelal door medewerkers uit meerdere teams opgepakt worden. Binnen Trello zit daar geen echte ondersteuning in.  Dit maakt het samenwerken tussen teams heel lastig.

Trello alternatief Coimbee?

Gebruik Trello als je in jouw team te  maken hebt met eenvoudige projecten en er geen behoefte is dat elk team op dezelfde wijze werkt.

Gebruik Coimbee als je meerdere teams gestructureerd en op een uniforme wijze gebruik wil laten maken van de verbeter-ideeën van medewerkers en deze succesvol wil realiseren. En zeker als je via het online dashboard-rapportage eenvoudig wil prioriteren en sturen. En niet in de laatste plaats: Coimbee is flink goedkoper per gebruiker per maand dan de betaalde Trello.