Coimbee vs Excel

Overzicht geeft rust en duidelijkheid. Je wil daarom weten welke taken jij hebt te doen, wat de planning is en je wil weten wat je collega’s in jouw team moeten doen.

Een whiteboard, flipover en Excel zijn prima oplossingen om overzicht te krijgen, maar in deze digitale tijd kan dit eenvoudiger, sneller en meer transparant.

Er bestaan naast Coimbee tal van digitale oplossingen. Excel is bijvoorbeeld een handige oplossing om inzicht in taken en activiteiten te krijgen. Hieronder beschrijven we hoe Excel zich verhoudt tot de Coimbee Verbeter Toolbox.

We sluiten af met een handig overzicht waarmee je snel Excel en Coimbee met elkaar kan vergelijken.

Excel

Ja, eigenlijk hoeft Excel geen uitleg. Via dit spreadsheet programma kan je veel meer dan een paar berekeningen maken.

Een beetje handige medewerker maakt in een mum van tijd een handig Excel bestand waar verbeteringen in kunnen worden vastgelegd.

Nadeel van Excel is dat elk team op zijn eigen manier een bord kan inrichten en er dus geen standaard is. Een teamlid dat naar een ander team gaat zal dus even moeten wennen aan het nieuwe bord. Natuurlijk is dit te regelen als vooraf wordt gezegd dat elk team hetzelfde Excel template gebruikt.

Wil je ook wat geavanceerde dingen doen zoals een planning (Gantt-chart) of Kanban verbeterbord dan moet er wel flink wat tijd gestoken worden om dit in Excel te regelen.

Conclusie: Excel is een eenvoudige digitale oplossing en daardoor snel te leren. Prima om mee te starten, maar na verloop van tijd ontstaat er al snel de behoefte aan meer functionaliteit en dat bouwen in Excel zal niet altijd lukken en zal zeker tijd en dus geld vergen.

Groot voordeel is natuurlijk dat Excel al beschikbaar is en dat dit geen extra investering vergt. Het bouwen van de Excel-file kost natuurlijk wel tijd.

Coimbee Verbeter Toolbox

Coimbee is een oplossing om verbeter-ideeën vast te leggen, te selecteren en succesvol te realiseren.  Daar waar je Excel kan je gebruiken voor meerdere doeleinden zoals het plannen van je vakantie, een boodschappenlijst, of de bouw van een nieuwe website, is Coimbee specifiek gericht is op het succesvol realiseren van verbeter-ideeën.

Zowel Coimbee als Excel bieden een handige Kanban-verbeterbord (mits dat gebouwd wordt in Excel). Hier heeft elk team in één oogopslag  zicht op de verbeteringen die zijn ingediend en in welke fase die zich bevinden. De kaarten kunnen eenvoudig verschoven  worden. Duidelijk is wie verantwoordelijk is voor een kaart en wanneer de taak gereed moet zijn. Elke kaart is een verbeter-suggestie waar één of meerdere medewerkers aan werken. Per kaart kunnen er acties worden  vastgelegd en de gerelateerde kosten, baten en  resultaten.

Kanban bord voorbeeld

Coimbee biedt ook de mogelijkheid om afgeronde verbeteringen extra onder de aandacht te brengen door ze als Succes te betitelen, dit werkt extra motiverend voor medewerkers.

Collega’s kunnen elke verbetersuggesties (dus ook die uit andere teams) voorzien van een Like, of ze kunnen commentaar geven.

Doordat er start- en einddata worden vastgelegd, zijn  er twee planningen in de vorm van een Gantt-chart beschikbaar; een planning van alle verbeteringen en een planning van alle acties per verbetering..

Met Coimbee kunnen eenvoudig reacties van klanten worden vastgelegd, zodat medewerkers nog beter begrijpen wat de klant verwacht en belangrijk vindt.

Via Coimbee wordt de dagstart (‘daily huddle’ of ‘stand-up’) visueel ondersteund.

Gebaseerd op de wetenschappelijk bewezen PDCA (Plan-Do-Check-Act), ondersteunt Coimbee het team om verbeteringen succesvol te realiseren. Onderzoek laat zien dat 85% het er volledig mee eens is dat hun organisaties slecht waren in de probleemdiagnose. Coimbee zorgt met de PDCA –checklist voor meer succesvolle verbeteringen.

Via mail wordt wekelijks een update gedaan naar alle medewerkers. In de Coimbee toolbox zit ook een Nieuws-functie. En na verloop van tijd is het een kennis-databank doordat de gegevens (verbeteringen, lessons learned en hints & tips) centraal zijn vastgelegd en voor iedereen toegankelijk zijn.

Verder kunnen verbeteren gekoppeld worden aan door de klant te bepalen Strategische Initiatieven, zodat duidelijk is welke strategische initiatieven bij de medewerkers voldoende aandacht krijgen.

Een verbetering kan aan, zelf te bepalen, “herkomsten” gekoppeld worden. Veel gebruikte herkomsten zijn bijvoorbeeld: klant, leverancier, medewerker, audit, RIE, Arbo etc

resultaten coimbee

Samenvatting Excel vs Coimbee

# Aspect Excel Coimbee
1 Doel multi-functioneel, m.n. berekeningen Succesvol verbetering makkelijker maken
2 Doelgroep Medewerkers, teamleider Medewerkers, teamleider, manager, COO
3 Prijs tijd om de Excel te bouwen en te onderhouden https://coimbee.com/nl/wat-kost-coimbee/
4 Support veelal via eigen interne Helpdesk Helpdesk
5 Functionaliteit
ideen vastleggen Ja Ja
ideeen status wijzigen Ja Ja
commentaar Ja Ja
acties Ja Ja
succes delen Nee Ja
Gantt-chart Ja Ja
Kosten / baten rapporten Ja Ja
Lessons learned Ja Ja
Hints en tips Ja Ja
PDCA checklist Ja Ja
Documenten/foto’svastleggen Nee Ja
Kennis databank Nee Ja
Herkomst analyse Ja Ja
Koppeling strategische initiatieven Ja Ja
Klanten feedback Nee ja
Moodindicator Nee ja