Coimbee vs Azure

Azure is een zeer flexibele en uitgebreide oplossing van Microsoft.

Het is bedoeld voor IT-ontwikkelteams en gericht op Agile werken. Helemaal goed dus. Maar het vergt veel werk om de goede verbeterborden te creëren die specifiek zijn voor continu verbeteren.

Azure mogelijkheden

Azure DevOps is een online cloud dienst van Microsoft.

Het biedt de mogelijkheid om iedereen op alle niveaus te laten samenwerken tijdens een project.

Omdat het specifiek voor IT-teams is bedacht zitten er ook veel mogelijkheden in voor deze doelgroep, zoals het beheren van de diverse programma-codes.

Kanban board Azure

Belangrijk voor de vergelijking met Coimbee is de functie van Kanban boards.

Deze kanban boards stellen je in staat om het werk goed en overzichtelijk te plannen binnen “sprints” en je ziet ook gelijk wie waar mee bezig is. Binnen Azure DevOps wordt dit gedaan met zogeheten work items. Dit kunnen o.a. de volgende items zijn: User stories, bugs, product backlog items, epics, features. Welke er beschikbaar zijn is afhankelijk van de template die je kiest tijdens het aanmaken van een project.

Naast het Kanban board heb je ook nog een onderdeel “Sprints”. Hierin kan je tot op taakniveau zien welke teamleden met een item bezig zijn. Verder is er een projectwik en zijn er teamdashboards. Kortom veel mogelijkheden maar met name gericht op IT-ontwikkelteams.