Coimbee in actie

De beste manier om Coimbee te beoordelen is via een demo. Maar de volgende afbeeldingen geven ook al een goede indruk van de werking van Coimbee.

1

Deze afbeelding laat zien wat de kern is van Coimbee: ideeen verzamelen, selecteren en realiseren.

Coimbee gaat hierin verder doordat Coimbee zorgt dat medewerkers continu op zoek zijn naar hoe het werk makkelijker, veiliger, sneller en leuker kan.

Coimbee proces flow

2

Het indienen van een idee of verbetersuggestie kan heel eenvoudig via de mobiele app of via de PC of laptop.

Coimbee mobile app

3

Elk team heeft zijn eigen Verbeterbord. Dit verbeterbord geeft overzichtelijk aan wat de status is van elke verbetering en wie daarvoor de verantwoordelijke is.

verbeterbord coimbee

4

De krachtige PDCA-checklist in Coimbee zorgt er voor dat teams precies weten wat ze moeten doen om een verbetering succesvol te realiseren.

PDCA cyclus Coimbee

5

Afgeronde verbeteringen kunnen toegevoegd worden aan de lijst met Successen. Deze lijst is stimulerend voor het team wat de verbetering heeft gerealiseerd en motiverend voor de andere medewerkers in de organisatie.

De lijst met Successen maakt ook duidelijk dat verbeteren belangrijk gevonden wordt en gewaardeerd wordt.

Successen delen Coimbee

6

Uitgekiende dashboards maken eenvoudig duidelijk wat de geboekte en te verwachten resultaten zijn.

7

Dashboards geven inzicht en stimuleren managers en medewerkers. Bijvoorbeeld het overzicht met de verbeteringen met het meeste aantal gegeven Likes.

Coimbee aantal likes

8

Het verbeteren van de prestaties gaat bij Coimbee ook gepaard met het verbeteren van het plezier in het werk. Medewerkers kunnen daarom heel eenvoudig anoniem vastleggen wat de mate van plezier in het werk is.

plezier in het werk Coimbee

9

Om medewerkers extra te stimuleren bevat Coimbee een zogenaamd Leaderbord.

Leaderbord Coimbee

10

Via het digitale Dagstart bord weet je direct wat er speelt in jouw team.